İşletmelerin gittikçe artan bir biçimde, yalnızca “sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işleri” yapmak istemeleri ve temel yeteneklerini kullanılmadıkları işleri, organizasyon dışındaki başka şirketlerden alma eğilimleri, dış kaynak kullanımı (outsourcing) uygulamasını ortaya çıkardı.İşletmeler bu sistemi kullanarak, kaynak tasarrufu yaparak, küçük ve yalın bir yapıya sahip oluyorlar ve çok iyi bildikleri işler üzerine yoğunlaşabiliyorlar.

Dış kaynak kullanımı ile bilgi işlem merkezlerinde:
Teknik destek
Yazılım geliştirme 
Sistem bakım ve onarımları
Web yayıncılığı
E-posta hizmetleri

Sistemlerin sigortalanması gibi hizmetler gerekli kar-zarar hesapları göz önüne alınarak sağlanabilir.